11

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
12
Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
13
Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
2