1
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
2
Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
3

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
4

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
5

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
6
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
7
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
8
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
10
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
1