1

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
2

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0