2
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
3
Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
4

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
5

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
6

Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0
7
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
8
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
9
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
10
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
1